ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสนี้ ได้ฝากข้อคิดในการทำงาน ให้ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุด

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ คุณนิฮิโกะ มูรามัทสึ รองประธานบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนนาบัวสร้างแป้น ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามและฝากข้อคิดแนวทาง การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง โรงเรียนบ้านหนองตูม และโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก โดยให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการทำอาหารให้ครบหลักโภชนาการ

เวลา 07.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

แบบฟอร์มค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (สำหรับกรรมการติดตามฯ)

แบบติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (สำหรับโรงเรียน)

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามและฝากข้อคิดแนวทาง การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ในเขตอำเภอเพ็ญ โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามฯ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเลา

รับสมัตรบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

แบบฟอร์มค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (สำหรับกรรมการติดตามฯ)

แบบติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (สำหรับโรงเรียน)

รับสมัตรบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสนี้ ได้ฝากข้อคิดในการทำงาน ให้ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุด

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ คุณนิฮิโกะ มูรามัทสึ รองประธานบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนนาบัวสร้างแป้น ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดแนวทางการบริหารงานในโรงเรียน

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามและฝากข้อคิดแนวทาง การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง โรงเรียนบ้านหนองตูม และโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก โดยให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการทำอาหารให้ครบหลักโภชนาการ

เวลา 07.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference