ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้ชื่นชม ลูกๆนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด นำทีมโดย นายดิเรก ดวงคำจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการครั้งที่ 67

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ (17 กพ.61) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษ ให้ข้อคิด พิธีเปิดโครงการ อบรมครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

วันที่ 16 กพ.61 เวลา 11.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและให้โอวาท ในกิจกรรมเปิดประชุมรอบเสาธงกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560 โดยให้นำคุณธรรมด้านวินัย 5 ประการ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งประกอบด้วย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล การตรงเวลา และวินัยข้อที่ 5 การมีความรับผิดชอบ

เวลา 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สพป.อด.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

วันที่ (14 กพ.61) เวลา 08.30 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมการติดตามผลเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการนี้ ร่วมถ่ายทำสารคดีสั้น การขับเคลื่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ PLC ในรายการมองมุมใหม่ Five Focus ทาง ททบ.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. ซึ่งการถ่ายทำวันนี้ จะออกอากาศในวันที่ 22 กพ.61

วันที่ 13 กพ.61 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 11 กพ.61 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ชื่นชม และให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียน ที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า

เอกสารส่งเสริม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

วันที่ 5 ธค.60 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบทำดีเพื่อพ่อ 2560″ตามโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” รณรงค์ให้คนไทยร่วมใจทำดีเพื่อพ่อและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ สพป อุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน (Computer For Classroom CC) CC1 และ CC2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

เวลา 08.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้ชื่นชม ลูกๆนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด นำทีมโดย นายดิเรก ดวงคำจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการครั้งที่ 67

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ (17 กพ.61) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษ ให้ข้อคิด พิธีเปิดโครงการ อบรมครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

วันที่ 16 กพ.61 เวลา 11.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและให้โอวาท ในกิจกรรมเปิดประชุมรอบเสาธงกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560 โดยให้นำคุณธรรมด้านวินัย 5 ประการ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งประกอบด้วย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล การตรงเวลา และวินัยข้อที่ 5 การมีความรับผิดชอบ

เวลา 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สพป.อด.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

วันที่ (14 กพ.61) เวลา 08.30 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมการติดตามผลเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการนี้ ร่วมถ่ายทำสารคดีสั้น การขับเคลื่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ PLC ในรายการมองมุมใหม่ Five Focus ทาง ททบ.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. ซึ่งการถ่ายทำวันนี้ จะออกอากาศในวันที่ 22 กพ.61

วันที่ 13 กพ.61 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 11 กพ.61 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ชื่นชม และให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียน ที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี