หน้าแรก

นายพรชัย โพคันโย

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

นายศุภชัย ศรีหาใต้

รอง.ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

นายสวัสดิ์ แสงขัน

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

นายพิจิตร พรหมจารีย์

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมชมรมกอล์ฟเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี-หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบ และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 (นครหมากแข้ง)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้สัญณาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านนามั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดตามเราได้ที่ Facebook

ติดตามเราได้ที่ YouTube

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมชมรมกอล์ฟเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี-หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบ และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 (นครหมากแข้ง)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563