หน้าแรก

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

กิจกรรมเด่น

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฎิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน และระดับบุคคล

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล “มุทิตา พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี”

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.39 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเสาโท ศาลารวมใจ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานและติดตามการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) และการศึกษาบทเรียน (Lesson Study : LS) ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ (Active Learning : AL) โดยใช้เทคนิค Collaborative 5 STEPs ณ ห้องฟ้าหลวง 4 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชี กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 3

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์: 8
ผู้เข้าชมวันนี้: 45
ผู้เข้าชมเมื่อวาน: 156
ผู้เข้าชมทั้งหมด: 960291

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฎิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน และระดับบุคคล

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล “มุทิตา พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี”

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.39 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเสาโท ศาลารวมใจ สพป.อุดรธานี เขต 1