หน้าแรก

ผู้บริหาร

นายพรชัย โพคันโย

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

กิจกรรมเด่น

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ เข้าแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการแข่งขันสัตตกรีฑา โฮมฮับนักกีฬาน้อยปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.45 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานประจำร้านกาชาดมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและทำความเข้าใจตามข้อตกลง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์: 8
ผู้เข้าชมวันนี้: 45
ผู้เข้าชมเมื่อวาน: 156
ผู้เข้าชมทั้งหมด: 960291

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ เข้าแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการแข่งขันสัตตกรีฑา โฮมฮับนักกีฬาน้อยปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.45 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานประจำร้านกาชาดมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ผ่านระบบ Video Conference