ประกาศโรงเรียนบ้านเลื่อม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)