เอกสารการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

13934965_1233716826661381_492432810736619794_nสามารถโหลดได้ที่นี่

https://drive.google.com/open?id=0B3svJxAS2FMNc2RvcEYxaVJIOTg