การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและครูอัตราจ้าง ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMIS)