ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (THailand Research Expo 2017)”