ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี