ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT),ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0020