ประกาศ สพป อุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน (Computer For Classroom CC) CC1 และ CC2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan0009