ประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย ในวันที่ 14 พ.ย.60 ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง อ.สร้างคอม

วันนี้ เวลา 11.30 น. (7 พ.ย.60) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 7 พฤศจิกายน 2017