วันที่ (4 ธค.60) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ (4 ธค.60) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมโค…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 3 ธันวาคม 2017