เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ”การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำเพื่อคนรุ่นใหม่อุดรธานี ( UD New Gen)ตามแนวทางประชารัฐ”

วันนี้ เวลา 11.00 น.(8 พ.ย.60) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ"การจัดการศึกษาเพื…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 8 พฤศจิกายน 2017