ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1