การประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยในภาคเช้าได้แบ่งกลุ่มผู้บริหารออกไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนต่างๆโดยแบ่งออกเป็น ๖ จุด แต่ละจุดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมสรุปผลการศึกษาดูงานในที่ประชุม

นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป. หนองคายเขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต ๑…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

การประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

การประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

การประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018

การประชุมผู้บริหารสัญจรโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018