วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018