ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

นโยบายองค์กรที่ดี

เจตจำนงสุจริต สพป.อุดรธานี เขต ๑