ผังบริหารงาน สพป.อุดรธานี เขต 1

นายภัญญู ภูริศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1