วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ฝากนโยบาย ให้คณะกรรมการฯได้ยึดคุณธรรมนำวิชา นาคาโมเดล

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 4 มีนาคม 2018