วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ได้ฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้หลอมความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018