วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะวิจัย ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018