วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง รองผอ.สพป.อด.1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ โดยมีนายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง รองผอ.สพป.อด.1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018