วันที่ 13 กพ.61 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 13 กพ.61 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวา…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 13 กุมภาพันธ์ 2018