วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018