วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ( Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 7 มีนาคม 2018

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.เลย เขต 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 8 มีนาคม 2018