วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานโครงการอบรม”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม”

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018