วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนเป้าหมายศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจรประจำเดือนกรกฏาคม 2561 จำนวน 6 โรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018