วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น.นายภัญญู ภูริศรีผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 3 อำเภอหนองวัวซอ

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น.นายภัญญู ภูริศรีผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018