วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.10 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในการนี้ นายพยัคฆพล รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ปฎิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 2(นครประจักษ์ศิลปาคม) กล่าวต้อนรับ

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.10 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018