วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.40 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในการนี้ นายเชวง ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 กล่าวต้อนรับ

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.40 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2018