วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดอบรมบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ให้นำ NAGA MODEL มาบูรณาการ

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 9 มีนาคม 2018