วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2018