เวลา 07.30 น. วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 1 ทุกคน

เวลา 07.30 น. วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 24 เมษายน 2018