เวลา 08.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการสอบ(National Test : NT) ออกเยี่ยมตัวแทนสนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี โรงเรียนชุมชนโนนสูง โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนเจซี.อินทร์แปลง และโรงเรียนหนองไฮวิทยา

เวลา 08.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการสอบ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 7 มีนาคม 2018