เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและมอบนโยบาย ข้อคิด ในการประชุมปฎิบัติการสร้างความ เข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฎิบัติ

เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรีผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและมอบนโยบาย…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 3 พฤษภาคม 2018