เวลา 09.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เวลา 09.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2018