เวลา 09.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมและพบปะมอบแนวคิดการปฎิบัติงานภายในกลุ่มโรงเรียน ในการประชุมประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนข้าราชการครู ในเขตอำเภอเมือง

เวลา 09.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2018