เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะกับ คณะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากความรักของพี่เพื่อนน้องครอบครัว สพป.อุดรธานี เขต 1

เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะกับ คณะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ 30 เมษายน 2018