เวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ผ่านระบบทางไกล Video Conference

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2018