เวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจั…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 4 มีนาคม 2018