เวลา 13.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการใช้ Internet โรงเรียนกลุ่มบ้านตาด ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ซึ่งใช้ได้ 100%

เวลา 13.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการใช้…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 5 มีนาคม 2018