ทำเนียบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

 

นายภัญญู ภูริศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1