วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนนครหมากแข้ง ในโอกาสนี้ ได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมห้องเรียนเด็กพิเศษ ชื่นชมคุณครูผู้รับผิดชอบ ที่ดูแลนักเรียนเด็กพิเศษเป็นอย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018