ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

scan0032 การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ