วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีขึ้นในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) เป็นประธานในพิธี และ นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น….

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2019