วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC” กลุ่มเมือง 1 นครหมากแข้ง โดยมี นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมหงส์-มังกร โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019