วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Coding and Computing Science) โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม. 20 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 20 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี