วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับจังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพป.อุดรธานี เขต 1-4, สพม.20,โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี โรงเรียนสังกัด สช.และสังกัด อปท.

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019

โพสต์โดย Uerm Jun เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019