วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานและพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอ หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งในการนี้ต้องชื่นชมลูกๆนักเรียนในสังกัดโรงเรียนบ้านเลื่อม ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมประชุม กรมการจังหวัด…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019