วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน และระดับบุคคล

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน และระดับบุคคล พร้อมด้วย นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยระบบที่ต้องรายงาน ประจำปี 2562 ได้แก่ ข้อมูล กพร., มาตรฐานสำนักงานเขตฯ, ยุทธศาสตร์, ระบบควบคุมภายใน, การจัดการขยะ, องค์กรคุณธรรม และรายงานการลดการใช้พลังงาน ในการนี้ นายอัษฎาวุธ น้อยมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รายงาน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1