วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมเตรียมความพร้อม…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019